*યુનિકેર ઓવરસિસ જોબ*
વિદેશ (ગલ્ફ, યુરોપ, આફ્રિકા) માં નોકરી માટે

હાલ માં નીચે પ્રમાણે ની જગ્યાઓ માટે ઇન્ટરવ્યૂ ચાલી રહ્યા છે. ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧

કાર સર્વીસ સેન્ટર બેહરીન માટે
૨ કાર વોશર
પગાર ૧૦૦ BD (૧૯૫૦૦ રૂપિયા*)

શોપિંગ મોલ કતર માટે
ક્લીનર
પગાર ૧૨૦૦ QAR (૨૪૦૦૦ રૂપિયા*)

હાઉસ બોય (ઘર કામ) કુવૈત માટે
હાઉસ બોય
પગાર ૯૦ KD (૨૧૦૦૦ રૂપિયા*)

ફેમિલી ડ્રાઈવર કુવૈત માટે
ફેમિલી ડ્રાઈવર ફકત સાઉદી લાઇસન્સ વાળા
પગાર ૧૧૦ KD (૨૬૦૦૦ રૂપિયા*)

ફેસિલિટી મેનેજમેન્ટ કંપની ઓમાન માટે
૫૦ ઇન્ડોર હેલપર
પગાર ૧૦૦ OMR (૧૯૦૦૦ રૂપિયા*)

(ઓછું ભણેલા, સ્કૂલ પાસ, ટેકનિકલ, નોન ટેકનિકલ, મજૂર દરેક વર્ગ ના માણસો માટે વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ)

*વધું નોકરી અને માહિતી માટે વોટ્સ એપ અથવા ફોન કરો*
9512897256

ઓફિસ એડ્રેસ
ગુડ લક બેરલ માર્કેટ ની પાસે, ચંડોળા તળાવ, દાણીલીમડા, અહમદાબાદ

*રેગ્યુલર વિદેશ નોકરી ના અપડેટ માટે વોટ્સ એપ ગ્રૂપ મા જોડાવો*
https://chat.whatsapp.com/J05SF4DS0W3CDpShFXemYu

Advertisement